Wednesday, January 21, 2009

Balance Of Life

1 comment:

Calle said...

Det är en mycket balanserad man som du fångat så fint på bild. Den iakttagande blicken, kläderna och den milda minen. Lite som en 80-talets Mona-Lisa. Du har även lyckats få ett så fint skärpesläpp mot bakgrunden. Det är som om du isolerat livets balans under en tusendels sekund och fryst den in i evigheten. Du är en sann mästare och jag fäller en tår i vördnad.