Friday, September 4, 2009

Lay Low

1 comment:

Peder Edvinsson said...

Den vita, fyrbenta flygande näsduksmusen sätter sig gärna över andningsvägarna på människor och djur. Bästa sättet att bli av med den är att låta den sitta tills den är nöjd och flyger vidare, inte som på bilden att försöka slita bort den.