Friday, September 4, 2009

Slow Ride

1 comment:

Peder Edvinsson said...

"Förr eller senare kommer det ett tåg, och då kommer jag att höra det första av alla.”